JUWA

preklady a tlmočenie 
Slovak English German

Kontakt

Email

Ponúkame úradne overené (súdne) preklady z jazyka slovenského do jazyka nemeckého a opačne.


Ponúkame jazykové služby v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

PREKLADY
Vypracujeme preklad textov zo slovenčiny do nemčiny a angličtiny a opačne. Odborné preklady v nasledujúcich oblastiach:

          Technika
 • strojárenstvo,
 • elektrotechnika,
 • energetika,
 • životné prostredie,
 • stavebníctvo,
 • normy,
 • štandardy a ďalšie.
          Ekonomika
 • podnikanie,
 • účtovníctvo,
 • dane,
 • zmluvy, 
 • legislatíva a ďalšie.

Preklady vypracujeme s použitím najmodernejšieho softvéru a zabezpečíme ich odbornú korektúru.

TLMOČENIE
Ponúkame tlmočnícke služby pri obchodných rokovaniach, na konferenciách a seminároch, školeniach a pracovných stretnutiach.
Tlmočenie z a do anglického a nemeckého jazyka, a to simultánne aj konzekutívne.

Mgr. Juraj Wallner (1957) – pôsobí ako tlmočník a prekladateľ od roku 1990. Úradný prekladateľ z jazyka slovenského do jazyka nemeckého a opačne. Je členom Jednoty tlmočníkov a prekladateľov.
TOPlist